به نام انکه هستی بخش دو عالم است**

به نام انکه افرید من را*افرید تو را* افرید او را* افرید همه ی ما را*

**ولی افرید کسی را که نمی توان او را وصف کرد....***

+ نوشته شده در یکشنبه سوم مرداد 1389 ساعت 23:41 توسط 9 نظر